Ser potensial i kvar einaste krik og krok

Arkitektane Linda Lien (t.v.) og Hanna Hilt utnyttar så mykje av arealet inne i Heradsheim, som dei berre kan. Denne kvelven skal nyttast til eit hemmeleg prosjekt, som arkitektane enno ikkje vil avsløre. Foto: Marianne S. Rotihaug

For arkitektane Linda Lien og Hanna Hilt er det berre detaljplanlegginga som står att før dei kan seie seg ferdige med Måløyraidsenteret.

– Prosjektet har gjeve oss litt å tygge på, men det er ikkje ukjent problematikk vi har støtt på. Det har vore veldig kjekt så langt, og kjekkare blir det når ein ser at tankane og ideane våre tek form, fortel Hanna Hilt.

Les mer på Fjordenes Tidende...