Måløyraidsenterets Venner

Årene vi har brukt på å samle inn krigshistorien, har vært spennende og lærerike. Underveis har vi prøvd å formidle en del av vår innsamlet og dokumenterte krigshistorie, på krigshistoriske møter og minnernarkeringer.

Selv om det er mer enn 75 år siden krigsutbruddet - lever mange i dag som opplevde de dramatiske krigsårene. Disse personene er viktige øyenvitner og tidsvitner til mange hendelser i vår felles krigshistorie. Krigsårene og krigen grep inn i alle familier og la store begrensinger på deres liv.

Det er krigsgenerasjonen som i våre dager - når vi 17. mai 2014 feiret 200 år for Norges grunnlov av 1814 - kan minne oss om at den demokratiske og gode norske grunnloven var satt ut av virksomhet under krigsårene - da var det harde nazilover som styrte Norge og det norske folk.

Etter kvelden i Måløy sammen med krigsveteran og sersjant i kompani Linge Ragnar Ulstein - som samlet fullt hus av interesserte - ble vi kontaktet av mange som ville være med i en krigshistorisk vennegruppe/støttegruppe rundt Måløyraidsenteret.

Etter kort tid ble det valgt et styre for " Måløyraidsenterets Venner" som er sammensatt av dyktige og positive kvinner og menn. Styret har hatt sitt første møte og bestemte å gå ut med dette informasjonsbrevet for at alle som ønsker å bli medlemmer kan melde seg inn. 

Styret håper at mange ønsker å være med i venneforeningen. Vi er blitt kjent med at flere senter/museum rundt orn i landet, har en vennegruppe som støtter opp om det arbeidet styret i selve senteret/muset driver. Dette vrl føre med seg at flere får et godt "eierskap" til vår felles krigshistorie og Måløyraidsenteret. Vennegruppen vil leve sitt eget liv med eget styre, egen økonomi og den aktiviteten vi blir enige i gruppa om å drive.

Vi har selvsagt et godt og nært samarbeid med styret i Måløyraidsenteret, og det er allerede klarert at vi får bruke Måløyraidsenteret sine lokaler til møter og samlinger når senteret blir åpnet. Før dette blir skal vi alltids finne brukbare lokaler til vår krigshistoriske møtesamlinger.

Styret vil også si at det følger ingen forpliktelser med å være medlem av en slik krighistorisk eller lokalhistorisk gruppe og delta på den møteplassen en slik gruppe naturlig og av felles interesse selv vil "skape " til kunnskap og opplevelse for sine medlemmer.

Styret ser klart at mulighetene er mange når vi står sammen - blant annet med å lage til historiske kunnskapskvelder med foredrag, visning av bilder og film. Det kan kanskje også, etter en tid - være sosialt og interessant for medlemmene med en årlig fellestur til andre historiske senter/museer.

Styret i Måløyraidsenteret sier at de allerede samarbeider godt med flere krigshistoriske senter/museer som vil motta oss på en gjestfri og god måte. De lover videre at vi skal få være med på å ta imot mindre "krigshistoriske vandreutstillinger" som vil føre til nye kunnskaper om spesielle krigshistoriske emner. Dette vil medføre at både Måløyraidsenteret og det krigshistoriske miljøet rundt, stadig vil få nyhetens interesse og litt nytt "blod" i årene.

Styret håper at mange tar imot invitasjonen og blir med i "Måløyraidsenterets Venner". Det koster litt, men gir mye tilbake.

Bli medlem du også

Vi ønsker alle velkommen som medlemmer.